عضویت انجمن روانشناسی ایران را برای سال 1401 تمدید کنید و از مزایای دسترسی به اطلاعات روز، پایان‌نامه‌ها و تخفیف کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی روانشناسی  بهره‌‌مند شوید.

جدیدترین اخبار

دسته بندی مطالب

سخنرانی و سمپوزیوم
خبرنامه
دوره های آموزشی
عضویت و تمدید عضویت
چکیده ی پایان نامه ها
مجلات
ویدئوهای شنبه شب
بحث ویژه و یادداشتها

مجلات

مجله ی روانشناسی معاصر
مجله ی بین المللی روانشناسی
مجله ی دانش روانشناسی
مجله ی روانشناسی سلامت بالینی
مجلات با مشارکت انجمن