گزارش توزیع تبلت و گوشی همراه از آغازین روزهای پویش

گزارش توزیع تبلت و گوشی همراه از آغازین روزهای پویش

با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت تشکیل کلاسهای مجازی واحد فرهنگی انجمن تصمیم به اهدای گوشی و یا تبلت به دانش آموزان نیازمند تحت پوشش گرفت در این راستا در آبان 99 پویش اهدای 450 عدد گوشی و یا تبلت راه اندازی شد که تا دیماه 99 تعداد 173 عدد تبلت تامین و اهدا گردید .

این پویش همچنان ادامه دارد.