گزارش توزیع تبلت و گوشی همراه از آغازین روزهای پویش

به همت خیرین نیک‌اندیش و مردم نیکوصفت، تاکنون  173 تبلت خریداری و اهدا شد و دل های تعدادی از دانش آموزان یتیم و نیازمند خوزستان با مهر و سخاوت والای نیکوکاران شاد گردید.

صائب تبریزی چه زیبا مهرورزی را به نمایش می گذارد: “عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد”.

این پویش همچنان ادامه دارد.