گزارش توزیع بخاری و آبگرمکن

با مشارکت خیرین نیک اندیش و نیکوصفت تاکنون 37 بخاری و 7 آبگرمکن تامین و به خانواده های تحت پوشش انجمن خیریه چهارده معصوم(ع) اهواز در قالب پویش بخاری وآبگرمکن اهدا شده است.

(کلیپ پیوست)

این پویش همچنان ادامه دارد…