کمک نقدی آنلاین

شما نیکوکار عزیز با ورود به گزینه کمک نقدی آنلاین  (لینک) و تعیین نوع کمک ، مبلغ و نیت مورد نظر نسبت به پرداخت آنی کمک مالی اقدام نمایید.

لازم به توضیح است که چنانچه قبلاً پیامک حاوی شناسه پرداخت را دریافت نموده اید ، همگام پرداخت گزینه << پرداخت با شناسه >> ، در غیر اینصورت یکی از گزینه های دیگر را انتخاب نمایید.

شما نیکوکار گرامی میتوانید در همین جا و از طریق درگاه های بانکی کمک های نقدی خود را برای هرنیت مورد نظر پرداخت نمایید.

گزینه پرداخت :

  • پرداخت باشناسه ( لینک) بابت تعهدات ماهیانه ، حامی خاص ، جلسات هفتگی و سایر تعهدات
  • پرداخت صدقات ، کمک به ایتام ، تامین جهیزیه نوعرسان ، مسکن ، درمان و سایر کمکها ( لینک)
  • سفارش ذبح قربانی ( گوسفند – مرغ – گوساله – شتر ) به نیت نذر ، عقیقه ، خیرات ، عیدقربان ، تاسو و عاشورا ( لینک)
  • پرداخت ذکات فطره ، کفاره عمد و مد روزه ( لینک)