امور فرهنگی و آموزشی

( آموزش تحصیلی – مهدکودک و پیش دبستانی – اردوها و اوقات فراغت – کتابخانه – آموزش خانواده – مشاوره تحصیلی و خانواده )