• آدرساهواز خیابان دکتر شریعتی (سیمتری) نبش رستگاری - روبروی سقاخانه
ورود/عضویت
  • آدرساهواز خیابان دکتر شریعتی (سیمتری) نبش رستگاری - روبروی سقاخانه

متمایز در ارائه خدمات

رعایت و پایبندی به اصل محرومیت و نیاز خانواده و پرهیز از هر نوع جهت‌گیری سیاسی ، قومی و تبعیض آمیز در فرآیند پذیرش و کمک‌رسانی به مددجویان

متمایز در ارائه خدمات

اهتمام بر توانمند سازی خانواده های تحت پوشش از طریق آموزش مهارتهای حرفه ای و شغلی و فراهم نمودن زمینه اشتغال و خودکفا نمودن مددجویان تحت پوشش

پویش ها

پویش آموزش مهربانی

از بین ۲ هزار نفر دانش آموز و دانشجو تحت پوشش ، تعداد 450 دانش آموز فاقد هرگونه گوشی همراه و یا تبلت برای ادامه تحصیل مجازی می باشند که…بیشترپویش آموزش مهربانی

پویش گرمای مهربانی

این روزها در این شهر مادرانی بی سرپرست و بچه هایی یتیم هستند که به دلیل نداشتن بخاری، دست هایشان همچنان سرد مانده و شب ها لرزه بر اندام نحیف…بیشترپویش گرمای مهربانی

پویش دستهای سخاوتمند

بارندگی اهواز برای عده ای پیام آور اندوه بود. غمِ نان و معیشت، به آب نشستن مامن و ماوا و از بین رفتن اسبابِ زندگی و سوختن یخچال و پمپ…بیشترپویش دستهای سخاوتمند

متمایز در ارائه خدمات

رعایت و پایبندی به اصل محرومیت و نیاز خانواده و پرهیز از هر نوع جهت‌گیری سیاسی ، قومی و تبعیض آمیز در فرآیند پذیرش و کمک‌رسانی به مددجویان

گزارش ها و رویدادها